top of page
puntmataró.JPG

CANVI

Canvi perquè ens volem situar en una línia que no és l’habitual de l’oferta de la moda.

Canvi perquè volem que Referendum expressi des de l’àmbit personal valors que transcendeixen el món de la moda: la satisfacció com a conseqüència de la cultura de l’esforç, la importància de ser autèntics en qüestions com responsabilitat social, mediambiental, econòmica, alimentària... 

Canvi perquè Referendum neix des d’una òptica allunyada del màrqueting i la comunicació convencionals.

Els canvis en una òptica personal s’han de traduir, indefectiblement, en una nova actitud. Aquesta actitud s’identifica amb un nou hedonisme, generat per la satisfacció de l’esforç i de l’autoafirmació.

En el món de la moda les actituds responen gairebé sempre a models estètics; però Referendum s’articula d’una manera diferent, ja no es tracta només de proposar una actitud relacionada amb una estètica concreta, com de propiciar un estil de vida: una suma d’actituds directament relacionades amb els valors claus de Referendum.

Contacte
bottom of page